Tag: voopoo

voopoo เพราะเหตุว่ายาสูบกระแสไฟฟ้ามีการออกขายเพื่อส่งนิโคติน

voopoo
voopooเพราะเหตุว่ายาสูบกระแสไฟฟ้า voopoo มีการออกขายเพื่อส่งนิโคตินรวมทั้งบางทีสารอื่นๆก็เลยมีความสำคัญสำหรับในการควบคุม เหมือนกันกับเครื่องไม้เครื่องมือนำส่งยาอื่นๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ มีการสนองตอบอย่างมากมายในหลายประเทศและก็เมือง ตั้งแต่ไม่มีกฎที่ต้องปฏิบัติตามใดๆก็ตามจนกระทั่งการสั่งห้า

มโดยบริบูรณ์ (Etter et al., 2011) ฐานรากเชิงประจักษ์สำหรับเพื่อการตกลงใจกลุ่มนี้ไม่แน่นอน แล้วก็ควรมีการค้นคว้าวิจัยเสริมเติมเกี่ยวกับผลพวงด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและก็การเสี่ยงจากยาสูบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมั่นใจว่าการตัดสินใจของหน่วยงานควบคุมดูแล ผู้ให้บริการด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และก็ผู้ซื้อเป็นไปตามหลักฐานด้านวิทยาศาสตร์

เป้าหมายของการเรียน voopoo ของพวกเราเป็นการประมาณการสัมผัสสารอย่างครอบคลุมโดยการวิเคราะห์ความเข้มข้นของอากาศข้างในตึกของการปลดปล่อยยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในทางของฝุ่น (P

M) ความเข้มข้นของเลขอนุภาค (PNC) สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ( PAH) คาร์บอนิล รวมทั้งโลหะ เพื่อเป้าประสงค์นี้ พวกเราเลียนแบบเหตุการณ์จริง (ฉากเสมือนคาเฟ่) ในห้องที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยความหนาแน่นของการเข้าใช้แล้วก็อัตราแลกเปลี่

ยนอากาศที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ก่อนรวมทั้งข้างหลังการสูบไอ ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ที่หายใจออก (eCO) และก็ไนตริกออกไซด์ (FeNO) ถูกวัดเพื่อแสดงผลลัพธ์กระทบกะทันหันของการใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ต่อพารามิเตอร์ทางสรีรวิทยา FeNO ถูกประยุกต์ใช้ในการค้นคว้าที่ผ่านมาเกี่ยวกั

บยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ (Vardavas et al., 2012) รวมทั้งมีความไวต่อต้นสายปลายเหตุหลายประการรวมทั้งการอักเสบของ eosinophilic ขนาดฟุตบาทหายใจ การสร้างมูก ความตึงเครียดจากป

ฏิกิริยาขบวนการออกซิเดชัน แล้วก็แนวทางการทำงานของโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี ซึ่งทั้งผองนี้บางทีอาจได้รับผลพวงจากยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากนั้น การดูดซึมนิโคตินรวมทั้ง VOC อื่นๆได้รับการสำรวจโดยการวิเคราะห์สารนิโคตินในเยี่ยวและก็กรดเมอร์แคปทูริก เพื่อส่งเสริมการป้องกันคนซื้อ พวกเรายังได้พินิจพิจารณาส่วนประกอบทางเคมีของของเหลวยาสูบอิเล็กทรอนิกส์และก็วิเคราะห์การมีอยู่ของสิ่งปลอมปน (ไนโตรซามีน)…

Continue Reading voopoo เพราะเหตุว่ายาสูบกระแสไฟฟ้ามีการออกขายเพื่อส่งนิโคติน